12

"Kwaliteit met een menselijke maat"

Een bedrijf overnemen

Het kopen van een bedrijf is een complex proces. Een bedrijfsovername is niet zomaar geregeld. Er zijn allerlei fiscale en juridische kanten en de belangen zijn groot. Graag begeleidt Schoonen Advies u op uw weg naar een succesvolle overname. Op alle onderstaande onderdelen willen wij u graag van dienst zijn:

Verschillende manieren van overnemen

In principe zijn er meerdere mogelijkheden tot het verwerven van een ander bedrijf, namelijk via een aandelentransactie, een activapassiva transactie of een juridische fusie. Fiscale en juridische argumenten bepalen wat de meest geëigende manier voor u is. De meeste voorkomende constructies zijn een bedrijfsovername via een management buy in of een management buy out.

Waarde en prijs

Er is een duidelijk verschil tussen waarde en prijs van een onderneming. De waarde is wat men denkt dat een bedrijf waard is. De prijs is het daadwerkelijke bedrag dat voor het bedrijf betaald wordt. U kunt zich voorstellen dat de verkoper een hogere waarde en prijs in gedachten heeft dan de koper. Waardering is het startpunt. Het biedt de basis voor de onderhandelingen en dient dus zorgvuldig te gebeuren.

Onderhandeling

Bij het kopen van een bedrijf is de onderhandelingsfase van groot belang. De onderhandelingsfase bij een bedrijfsovername moet zorgen voor zo gunstig mogelijke voorwaarden voor u als koper.

Boekenonderzoek

Nadat een intentie is overeengekomen, zullen de boeken van de over te nemen onderneming onderzocht moeten worden. De ‘lijken in de kast’ wilt u vermijden. Eventuele gebreken dienen aan de onderhandelingstafel besproken te worden en mogelijk van invloed zijn op de overnameprijs.

Contracten

Alle afspraken, alle garanties die u vraagt en alle zekerheden die verbonden kunnen worden aan de koop, dienen juridisch nauwkeurig vastgelegd te worden.

Financiering

Financiering van een bedrijfsovername is vaak een belangrijk, moeilijk onderdeel. Bancaire, maar ook andere mogelijkheden zullen onderzocht moeten worden.

Fiscale en juridische aspecten

Onze fiscaal juristen adviseren u over de optimale structuur en helpen bij het opbouwen van deze structuur. Naast fiscale aspecten zijn ook juridische aspecten een belangrijk aspect. Veel punten staan vast  en zijn in grote lijn voorspelbaar.