12

"Kwaliteit met een menselijke maat"

Een bedrijf verkopen

De verkoop van uw bedrijf is één van de belangrijkste deals in uw leven. Meestal doet u dit maar één keer. Zaak om het goed aan te pakken en u goed voor te bereiden. Voor uw beeldvorming hebben we het verkoopproces in een aantal stappen beschreven. Op elk van deze terreinen wil Schoonen Advies u graag begeleiden:

1. Waarde bedrijf bepalen

De eerste stap is de waardebepaling. Er zijn verschillende methoden om bedrijven te waarderen. Deze waardering kan met een bandbreedte een goede indicatie voor de prijs zijn. Voor u betekent dit ‘weten waar je aan toe bent’.

2. Kopersmarkt in kaart brengen

Soms zijn de potentiële kopers bekend. Een concurrent heeft zich bij u gemeld en haar interesse getoond of uw medewerker(s) willen doorgaan waar u stopt. Soms echter moeten we op zoek naar de een koper. Er zijn verschillende soorten kopers en de waarde is voor iedereen anders. De truc is om de ideale koper voor uw bedrijf te vinden en deze te interesseren voor een overname. Het is belangrijk om dit slim aan te pakken en de mogelijke kopers vooraf te screenen. Dat is wat meer werk, maar het betaalt zich terug in de overnameprijs.

3. Verkoopdocumentatie opstellen

Voordat u kopers kunt gaan benaderen, heeft u documenten nodig. Het is belangrijk deze documenten zorgvuldig op te stellen. Een mogelijke koper steunt hierop bij het uitbrengen van het overnamebod en aan de informatie zullen rechten worden ontleend. U heeft nodig:

  1. Kort anoniem profiel / Teaser om de interesse van kandidaat kopers te wekken;
  2. Geheimhoudingsovereenkomst / Non Disclosure Agreement (NDA) om ervoor te zorgen dat informatie vertrouwelijk blijft;
  3. Verkoopmemorandum om basale informatie te verstrekken wanneer de kandidaat koper serieuze interesse in uw bedrijf heeft.

4. Kopers benaderen

Kandidaat kopers dienen op professionele wijze benaderd te worden. Het is aan te raden dit niet zelf te doen, omdat dan gelijk bekend is dat uw bedrijf te koop is. Ten tweede is de verkoop van een bedrijf een emotionele, tijdrovende en complexe klus dat u beter aan een specialist als een overnameadviseur kunt overlaten. U bereikt de beste resultaten wanneer u met meerdere kopers tegelijk in gesprek bent. Daarmee behoudt u zelf de regie over het verkooptraject.

5. Kennismaking en Onderhandelen

Wanneer de indicatieve biedingen binnen zijn, worden met de serieuze kandidaat kopers vervolggesprekken gepland. Hierbij proberen we te achterhalen hoeveel rek er in het overnamebod zit. Dat gaat veel verder dan de prijs. Ook de betaling van de koopsom, de dealstructuur, overnamefinanciering, waarborgen, garanties, etc. zijn van belang in de onderhandeling. Het gaat om het totale plaatje.

6. Koopovereenkomst of intentieverklaring opstellen

Wanneer met een koper overeenstemming op hoofdlijnen is bereikt, wordt de koopovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken tot in detail beschreven, waaronder de overnameprijs, de betaling daarvan, de garanties en vrijwaringen en de ontbindende voorwaarden. Wij stellen bij voorkeur zelf de overeenkomsten op. Meestal wordt er eerst een intentieverklaring opgesteld (ook wel Letter of Intent of LOI genoemd). Dit komt op hetzelfde neer.

7. Boekenonderzoek (due dilligence)

Na ondertekening van de koopovereenkomst of de intentieverklaring zal de koper boekenonderzoek willen verrichten. Een koper heeft immers een onderzoeksplicht en wordt geacht deze naar behoren te vervullen. De aard van de overname (omvang, dealstructuur en branche) bepaalt de reikwijdte en diepgang van dit onderzoek. Bij dit onderzoek zal de koper toetsen in hoeverre de door de verkoper verstrekte informatie betrouwbaar en juist is. Ook zal de koper nagaan of er nog relevante zaken spelen (de ‘lijken in de kast’).

8. Afronding

Wanneer het boekenonderzoek geen aanleiding geeft van de transactie af te zien, zal deze zoals overeengekomen worden afgerond. Dat betekent dat de koopsom wordt voldaan, dat aandelen en/of activa worden geleverd, etc. Dit betekent niet meteen dat u klaar bent. Integendeel. Het is gebruikelijk dat de verkoper bijdraagt aan een soepele overdracht van de onderneming. Emotioneel kan dit lastig zijn voor de verkopende ondernemer. Het is lang geleden dat u voor een baas heeft gewerkt en nu hebt u het in uw eigen bedrijf niet meer voor het zeggen. Het is daarom handig deze periode niet te lang te maken.