12

"Kwaliteit met een menselijke maat"

Een bedrijf financieren

De wijze waarop uw onderneming is gefinancierd bepaalt in belangrijke mate de mogelijkheden en dus ook de beperkingen van uw onderneming. Veel ondernemers hebben het moeilijk met het vinden van adequate financiering. Ze verzuchten dat “banken tegenwoordig toch niets meer willen”, zodat zij worden gedwongen tot het zoeken van alternatieve financieringen, zoals participaties door informals of een financiering via crowdfunding.
Schoonen Advies begeleidt u naar de meest geëigende financiering.

Vormen van financiering

Naast de gebruikelijke bancaire financiering zijn er diverse andere financieringsvormen in de meeste ondernemingen te vinden: van leverancierskrediet en vooruitbetalingen, tot participaties en aandeelhoudersleningen. Subsidiering en crowdfunding zijn ook vormen die niet vergeten mogen worden.
Iedere financiering heeft zijn eigen prijs en voor- en nadelen, afhankelijk van uw activiteiten en plannen.  Algemene opvatting is dat alternatieve financieringen inderdaad snel in belang toenemen, zodat we meer en meer ‘gestapelde’ financieringen gaan zien: een optelsom van diverse financieringsvormen waarbij bankkrediet wordt aangevuld met, of deels vervangen door, alternatieven.

Veranderende omgeving

Te vaak is een financiering niet meer geschikt, omdat de onderneming geleidelijk is veranderd, zonder de financiering aan te passen.  Goede ondernemers reageren op veranderingen in hun omgeving. Zij verdiepen zich niet alleen in de gewijzigde markt van hun afnemers, maar ook in die van hun gewijzigde financiële markt.

Ondernemingsplan

Banken en investeerders vragen een duidelijk ondernemingsplan, waarin niet alleen uw visie, activiteiten en plannen worden beschreven, maar waarin ook duidelijk staat hoe u uw omzet behaalt en waarmee uw winst wordt gemaakt. Met name wil uw bank zien dat uw informatievoorziening op orde is: interne en externe administratie ‘bij’ en volledig helder hoe de kasstroom zich ontwikkelt. Een goed onderbouwde kasstroomprognose creëert vertrouwen. Besef dat niet slechts banken zo kritisch naar uw onderneming kijken, maar ook investeerders en zelfs uw grote klanten… dus uw financiers!

Analyse, Ondernemingsplan en uitvoering

Graag helpt Schoonen Advies als onafhankelijk adviseur u bij het uitwerken, beoordelen of verbeteren van uw financieringsstructuur, het opzetten van uw ondernemingsplan en zeker ook bij de daadwerkelijke realisering van uw financieringsbehoefte.