12

"Kwaliteit met een menselijke maat"

Kwaliteit met een menselijke maat

Schoonen Advies heeft in haar missie geformuleerd dat alle zakelijke beslissingen genomen worden met respect voor alle betrokken partijen.

In de zakenwereld gaat het vaak om rationele zaken. Zakelijke beslissingen vereisen degelijke stuurinformatie, waarbij de risico’s van het ondernemen verantwoord genomen kunnen worden. Deze stuurinformatie bestaat uit bijvoorbeeld financiële kengetallen en concrete gegevens uit de markt. Maar ook het ‘onderbuik-gevoel’ van u als ondernemer telt! Een strategie kan nog zo goed aansluiten op alle relevante stuurinformatie, maar als uw gevoel er niet mee strookt, is het geen goede strategie voor u. En daar gaat het nu om. De juiste balans vinden in ratio en emotie. Alleen dan kan het werken !

Soms is puur rationele kant nodig, denk aan het doorvoeren van een reorganisatie waarbij medewerkers moeten vertrekken. De reorganisatie is dan nodig in het belang van de continuïteit en de werkgelegenheid van de overige medewerkers.
In alles wat er moet gebeuren, is respect voor de wederpartij noodzakelijk. In onderhande-lingen bijvoorbeeld over de aankoop van een concurrent gaat het natuurlijk om het bedingen van zo gunstig mogelijke voorwaarden. Ook hier geldt: onderhandelen met het mes op tafel, maar altijd met respect en rekening houdend met belangen en gevoelens van de wederpartij.