12

"Kwaliteit met een menselijke maat"

Turn-around management

Een onderneming kan in financieel zwaar weer terecht komen door verschillende omstandigheden. Zwaar weer kan het gevolg zijn van externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een teruglopende vraag op de markt of een stijging van de inkoopprijzen/grondstoffen. Zwaar weer kan ook het gevolg zijn van interne omstandigheden, zoals door bijvoorbeeld wanbeleid of kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het handelen van bij de onderneming betrokken derden, zoals bijvoorbeeld een financier die het krediet beëindigt, kan ook leiden tot financieel zwaar weer.

In al deze omstandigheden zult u moeten handelen. Afwachten kan niet.
Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Kan door een aangepaste strategie de omzet verder verhoogd worden? Kunnen de kosten aangepast worden, door bijvoorbeeld te reorganiseren. Moeilijke keuzes, te meer daar elke keuze weer zijn eigen implicaties heeft.

Maatwerk is vereist. Gedegen analyses, het heft in handen en grip op de zaak zijn kernbegrippen die aan de orde komen. Schoonen Advies helpt en begeleidt u om deze processen in goede banen te leiden. Verschillende zaken komen aan de orde die we continu in goed overleg met elkaar uitvoeren.

Om u een idee te geven volgt een korte beschrijving van onze aanpak:
Na een bedrijfsanalyse door één van onze mensen zullen we een plan van aanpak maken en dat waar nodig met betrokken partijen, zoals de bank en uw accountant, kortsluiten ;
Dit plan van aanpak kan behelzen (niet limitatief, elk opdracht is weer opnieuw maatwerk):

  • Reorganiseren (ontslagprocedures, herverdelen van taken, herinrichten bedrijfsprocessen);
  • Strategie ombuigen; bij voorbeeld nieuwe markten aanboren;
  • Bedrijf(-sonderdelen) verkopen; hiermee liquiditeiten vrijmaken;
  • Ander bedrijf overnemen met als doel bijvoorbeeld de bezettingsgraden op de machines te verhogen);
  • Faillissementsaanvraag en een doorstart realiseren;
  • Nieuwe financiering aantrekken, bancair, maar ook via bijvoorbeeld informeel kapitaal of crowdfunding;